Τροποποίηση Λειτουργίας, Εξυπηρέτησης Πελατών και Υπηρεσιών Τηλεμετρίας Λόγω Κορωνοϊού

Τροποποίηση Λειτουργίας, Εξυπηρέτησης Πελατών και Υπηρεσιών Τηλεμετρίας Λόγω Κορωνοϊού

16/03/2020
Η ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού, έχει θέσει ήδη σε ισχύ ένα δυναμικό και ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης, το οποίο περιλαμβάνει την εφαρμογή μιας σειράς μέτρων, αναλόγως της κρισιμότητας που παρατηρείται και αξιολογείται πάντοτε σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμοδίων αρχών.

Για την ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., η προάσπιση της υγείας και η ασφάλεια των εργαζομένων, συνεργατών και πελατών αποτελεί πρωταρχικό μέλημα. Πιο συγκεκριμένα, απευθύνει έκκληση προς το δίκτυο συνεργατών και πελατών της για την αποφυγή προσέλευσης εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων της εταιρείας τόσο στην έδρα όσο και στα υποκαταστήματά της, ενώ ταυτοχρόνως δεσμεύεται για την άμεση εξυπηρέτηση ζητήσεων και αιτημάτων με χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

Επιπλέον και με γνώμονα πρωτίστως την υγεία όλων μας, η ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., προχώρησε από σήμερα Δευτέρα 16/03 μεταξύ άλλων, σε τροποποιήσεις του ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων της. Ως εκ τούτου, οι υπηρεσίες τηλεμετρίας των Φ/Β πάρκων των πελατών της θα παρέχονται έως τις 3μμ.

Το σύνολο των μέτρων τίθενται σε πλήρη εναρμόνιση με της οδηγίες των αρμοδίων αρχών και των θεσμικών οργάνων της πολιτείας, βάσει των οποίων δύναται να τροποποιηθεί περαιτέρω η λειτουργία της εταιρείας, οπότε και θα λάβετε νεότερη ενημέρωση με αντίστοιχα δελτία τύπου.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόηση.

Για την ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Κωνσταντίνος Τομαράς,

Γενικός Διευθυντής

© 2019 energyclub.gr All rights reserved. Κατασκευή ιστοσελίδας elogic.gr