Μετεξεταστέα η Ελλάδα στη χρήση ανανεώσιμων πηγών στις μεταφορές

Μετεξεταστέα η Ελλάδα στη χρήση ανανεώσιμων πηγών στις μεταφορές

27/01/2020

Η Ελλάδα «έπιασε» και το 2018 τους δεσμευτικούς στόχους για το ποσοστό ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στο σύνολο της ενεργειακής κατανάλωσης, όμως η χώρα μας βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις μεταξύ των χωρών-μελών της Ε.Ε. ως προς το ποσοστό ενέργειας ΑΠΕ που χρησιμοποιείται στις μεταφορές. Στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ανανεώσιμες αντιπροσωπεύουν το 18% του συνολικού ενεργειακού μείγματος, ποσοστό αυξημένο σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2017 (17,5%) και έχοντας υπερδιπλασιασθεί μέσα στην τελευταία 15ετία, όπως δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat.

Αναλυτικότερα, η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των 12 χωρών μελών που έχουν ήδη εκπληρώσει τους εθνικούς δεσμευτικούς στόχους του 2020 για τη χρήση των ΑΠΕ, αντιπροσωπεύοντας το 18% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης, από 17% το 2017 και 15,4% το 2016. Από το 2004, πρώτη χρονιά διαθέσιμων στοιχείων, η χώρα μας έχει καταγράψει αξιοσημείωτη πρόοδο στη χρήση των ανανεώσιμων πηγών, αυξάνοντας το μερίδιό τους στο συνολικό ενεργειακό μείγμα από μόλις 7,2% το 2004 στο 18% το 2018. Οι υπόλοιπες χώρες που έχουν ήδη εκπληρώσει ή ξεπεράσει τους εθνικούς στόχους είναι οι Βουλγαρία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Δανία, Εσθονία, Κροατία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Κύπρος, Φινλανδία και Σουηδία. Η Σουηδία κατέχει τα σκήπτρα, με το μεγαλύτερο ποσοστό χρήσης ΑΠΕ (54,6%), ενώ ακολουθεί η Φινλανδία (41,2%), Λετονία (40,3%), Δανία (36,1%) και Αυστρία (33,4%).Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα ποσοστά εμφανίζουν οι Ολλανδία(7,4%), Μάλτα(8%), Λουξεμβούργο(9,1%) και Βέλγιο(9,4%).

Η εικόνα όμως είναι διαφορετική στον τομέα των μεταφορών  στην Ε.Ε., με το ποσοστό της ενέργειας από ανανεώσιμες μόλις στο 8% το 2018, αν και σημείωσε αύξηση σε σύγκριση με το 2017 (7,1%). Και στις μεταφορές, η Σουηδία, με 29,7%, βρίσκεται στην κορυφή, ακολουθούμενη από τη Φινλανδία (14,1%), Ολλανδία (9,6%) και Αυστρία (9,8%).

Στον «πάτο» μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. βρίσκεται η Κύπρος, με μόλις το 2,7% της ενέργειας για τις μεταφορές να προέρχεται από ανανεώσιμες. Στις τρεις τελευταίες θέσεις και η Ελλάδα, με ποσοστό κάτω του 4%.

greenagenda.gr

© 2019 energyclub.gr All rights reserved. Κατασκευή ιστοσελίδας elogic.gr