Η Γαλλία κάνει τα πρώτα της βήματα στην ηλεκτροπαραγωγή από παλιρροϊκή ενέργεια

Η Γαλλία κάνει τα πρώτα της βήματα στην ηλεκτροπαραγωγή από παλιρροϊκή ενέργεια

27/07/2018

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάνθηκε ότι το γαλλικό έργο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από παλιρροϊκή ενέργεια ευθυγραμμίζεται επιτυχώς με τους κανονισμούς της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων και επομένως η κρατική οικονομική βοήθεια δεν αποτελεί κρίνεται αθέμιτη. Το συγκεκριμένο έργο θα συμβάλει επιπρόσθετα στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κλίμα χωρίς να προκαλεί αθέμιτη στρέβλωση του ανταγωνισμού της ενιαίας αγοράς.

Σε δηλώσεις της η Επίτροπος Margrethe Vestager, υπεύθυνη για θέματα ανταγωνισμού, είπε: “Η παλιρροϊκή ενέργεια είναι μία από τις τεχνολογίες οι οποίες μπορούν να συμβάλλουν στην μετάβαση προς ένα σύστημα – περιβαλλοντικά καθαρό - ενεργειακής προμήθειας στην Ευρώπη.

Το γαλλικό σχέδιο που εγκρίθηκε με χθεσινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα βοηθήσει στη προβολή της τεχνολογίας της παλιρροϊκής ενέργειας, περιορίζοντας παράλληλα τις στρεβλώσεις του ανταγωνισμού.

Ειδικότερα, το εργοστάσιο Normandie Hydro είναι ένα πιλοτικό εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από παλιρροϊκή ενέργεια. Θα κατασκευαστεί από την εταιρεία OpenHydro και θα το λειτουργεί η EDF EN. Βρίσκεται στo Raz Blanchard, δυτικά της χερσονήσου Cotentin, στη αγγλικό κανάλι. Το πιλοτικό εργοστάσιο θα περιλαμβάνει εφτά υδρογεννήτριες με ισχύ 14 MW. Οι υδρογεννήτριες θα έχουν έναν ρότορα διαμέτρου 16 μέτρων και θα είναι εγκατεστημένες στο βυθό της θάλασσας.

Το γαλλικό κράτος σκοπεύει να υποστηρίξει την κατασκευή και την λειτουργία του πιλοτικού εργοστασίου ηλεκτροπαραγωγής από παλιρροϊκή ενέργεια. Ο σκοπός της κρατικής ενίσχυσης είναι να τεστάρει αυτήν την καινούργια τεχνολογία και να εξακριβώσει την δυναμική της παλιρροϊκής ενέργειας στην Γαλλία πριν εκκινήσει ένα σχέδιο ανάπτυξης της εν λόγω τεχνολογίας σε μεγάλη κλίμακα. Το έργο θα διευκολύνει την περαιτέρω ανάπτυξη και εξέλιξη της συγκεκριμένης τεχνολογίας και θα βοηθήσει την Γαλλία να πετύχει τους στόχους ανανεώσιμης ενέργειας για το 2020.

Σχεδιάζεται λοιπόν το πιλοτικό έργο να λάβει οικονομική βοήθεια τόσο στη φάση κατασκευής όσο και στην φάση λειτουργίας αυτού. Μέρος της οικονομικής ενίσχυσης θα πληρωθεί με την μορφή προκαταβολών που θα επιστραφούν αν η τεχνολογία κριθεί αποτελεσματική.

Από την πλευρά της η Επιτροπή κρίνει πως το έργο προωθεί την είσοδο μιας νέας τεχνολογίας ΑΠΕ στην αγορά και ότι το επίπεδο της ενίσχυσης είναι αναλογικό και δεν θα οδηγήσει σε υπερβολικά μεγάλη αποζημίωση, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το έργο θα προωθήσει τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, σε συμφωνία με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ενέργειας, χωρίς να προκαλεί αδικαιολόγητη στρέβλωση του ανταγωνισμού.

energypress.gr

© 2019 energyclub.gr All rights reserved. Κατασκευή ιστοσελίδας elogic.gr